Nyheter

27. feb, 2022

Saksliste:

Sak 1.   Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.

Sak 2.   Godkjenning av innkallingen.

Sak 3.   Årsmelding.

Sak 4.   Revidert regnskap.

Sak 5.   Innkommende saker.

Sak 6.   Forslag til arbeidsplan og budsjett.

Sak 7.   Valg av leder

Sak 8.   Valg av styremedlemmer/ varamedlemmer

Sak 9.   Valg av revisor.

Sak 10. Valg av valgkomite.

21. feb, 2021
I forkant av årsmøtet sist onsdag ble Trimgruppa i Ullsfjord SK tildelt Lakselvbuktprisen. Kim Harry mottok prisen på vegne av gruppa og høstet mange gode ord for sin egen personlige innsats for det omfattende dugnadsarbeidet som er gjort.
Mange gode kandidater var stemt fram i forkant, men Trimgruppa vant fram med et solid flertall av stemmene bak seg. Lakselvbukt utviklingslag gratulerer med fortjent seier og er glade for dugnadsånden som er vist gjennom det omfattende tur- og skiløypeprosjektet.
21. feb, 2021

Årsmelding og referat fra årsmøtet 17. februar 2021 finner dere her:

Møtereferat

16. jan, 2021

Årsmøtet blir på Lakselvbukt grendehus onsdag 17. februar kl 1830. Saksliste legges ut etter styremøtet 2. februar. Innspill til årsmøtesaker tas i mot fram til 10. februar. Alle innspill må sendes inn til vår epost: lakselvbukt.utviklingslag@gmail.com

9. mar, 2020

Det er ikke til å legge skjul på at vi i Lakselvbukt utviklingslag er svært lettet over vedtaket som kom rett før helga. Vedtaket om at Turelva ikke skal benyttes til kraftproduksjon er endelig og kan ikke endres. Vårt utviklingslag, med Kine i spissen, har bidratt en god del i denne saken. I tillegg til telefoner, e-poster, deltakelse på befaring har vi skrevet høringsuttalelse. Vi ønsker å takke Sametinget for den jobben de har bidratt med vedr. kartlegging av kulturminner. Vi vil også takke Naturvernforbundet som har gjort en solid jobb i denne saken. Her er link til deres artikkel om saken: https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/viktig-elv-reddes-fra-utbygging-article40145-749.html