Nyheter

22. feb, 2020

USK Trimgruppe har ansvaret for tur- og skiløypene i Lakselvbuktområdet. I den siste tida har det skjedd en god del for at spesielt skisporene skal holdes oppe. Trimgruppa har inngått avtale med 4-5 scooterførere. Disse har fordelt roder mellom seg og trimgruppa har avtalt godtgjøring for det flotte arbeidet de gjør. En del nytt løypeutstyr kjøpes også inn i disse dager. Samtidig er det lagt ned et stort arbeide i å lage nye grunneiertillatelser for tur- og skiløypa. Når alt er oppe å går, vil en kunne gå på ski sammenhengende fra Goverdalposten og til Langdalssteinen.

Bildet viser retning mot sør ved postkassen i Ellendalen.

 

 

 

22. feb, 2020

På årsmøtet i går ble det blant annet bestemt at vi skal få liv i vår hjemmeside igjen. I første omgang skal vi få inn rutiner på at møtereferat legges inn fortløpende. Disse vil du finne under menyvalget "Referat". Vår kontaktinformasjon etter at nytt styre ble valgt er lagt inn og oppdatert.

22. feb, 2020

Det er foretatt en grov gjennomgang av informasjonen som ligger på sida. En god del er justert og oppdatert, men vi er avhengig av tilbakemeldinger for å få kvalitetssikret alt. Gi oss gjerne beskjed på e-post hvis dere ønsker viktig info inn eller rettet opp noe.