Nyheter

22. feb, 2020

På årsmøtet i går ble det blant annet bestemt at vi skal få liv i vår hjemmeside igjen. I første omgang skal vi få inn rutiner på at møtereferat legges inn fortløpende. Disse vil du finne under menyvalget "Referat". Vår kontaktinformasjon etter at nytt styre ble valgt er lagt inn og oppdatert.

22. feb, 2020

Det er foretatt en grov gjennomgang av informasjonen som ligger på sida. En god del er justert og oppdatert, men vi er avhengig av tilbakemeldinger for å få kvalitetssikret alt. Gi oss gjerne beskjed på e-post hvis dere ønsker viktig info inn eller rettet opp noe.