22. feb, 2020

Hjemmesida oppe å går igjen

På årsmøtet i går ble det blant annet bestemt at vi skal få liv i vår hjemmeside igjen. I første omgang skal vi få inn rutiner på at møtereferat legges inn fortløpende. Disse vil du finne under menyvalget "Referat". Vår kontaktinformasjon etter at nytt styre ble valgt er lagt inn og oppdatert.