22. feb, 2020

Flotte skiløyper i Lakselvbukt

USK Trimgruppe har ansvaret for tur- og skiløypene i Lakselvbuktområdet. I den siste tida har det skjedd en god del for at spesielt skisporene skal holdes oppe. Trimgruppa har inngått avtale med 4-5 scooterførere. Disse har fordelt roder mellom seg og trimgruppa har avtalt godtgjøring for det flotte arbeidet de gjør. En del nytt løypeutstyr kjøpes også inn i disse dager. Samtidig er det lagt ned et stort arbeide i å lage nye grunneiertillatelser for tur- og skiløypa. Når alt er oppe å går, vil en kunne gå på ski sammenhengende fra Goverdalposten og til Langdalssteinen.

Bildet viser retning mot sør ved postkassen i Ellendalen.