LAKSELVBUKT UTVIKLINGSLAG

co/ Lakselvbuktlia 25

9042 LAKSVATN

Vår epost: lakselvbukt.utviklingslag@gmail.com

 

Styret 2021 - valg på årsmøte 17.02.2021:

Rune Benonisen, leder - 916 43126

Kine Larsen, nestleder - 417 33027

Jeanette Guttormsen, kasserer - 418 45865

Trygve Pedersen, styremedlem

Bjørn Moe, styremedlem


Therese Kolstrøm, vara

Ted Mortensen, vara