Møtereferat for forberedende møte for pliktig organisering av fiske i Lakselva i Lakselvdalen-Lakselvbukt

Vedlegg til møtereferat lagt i dokumenter

Møtereferat 18.05.22

Møtereferat 21.04.22

Møtereferat 31.03.22