Saksliste 21. mars 2024


1. Orientering fra årsmøtet til hovedstyret

2. Orientering om pågående saker: utfartsparkering, fylkesveiløftet, turistvert/toalett, boligbygging for eldre i distriktet, oppdatering av hjemmeside

3. Budsjett 2024

4. Ny organisering av hovedstyret og utviklingslagene

5. Avisabonnement for styret

6. Tenk Tromsø

7. Budsjettoverskridelser i Tromsø kommune

8. Mediestrategi

9. 17 mai

10. Fellesmøte med Sjursnes og Jøvik

11. Eventuelt